& AP SERVIS Janovec s.r.o.

Mimořádné odpisy

21.07.2009 17:43

 

21.07.2009 17:43

Jako protikrizové opatření vstoupila 20.7. 2009 v platnost novela zákona o daních z příjmů, která přichází z další možností, jak odpepisovat dlouhodobý majetek. Na přechodnou dobu od 1.1.2009 do 30.6.2010 zavádí mimořádné odpisy. Pravidla pro jejich uplatňování řeší nový §30a zákona. Týkají se nově pořízeného majetku, jehož je poplatník prvním vlastníkem a je zařazen do 1. nebo 2.odpisové skupiny. Tento majetek lze odepsat za 12 resp. 24 měsíců. Stejnou dobu může trvat i finanční pornájm tohoto majetku. Technivkého zhodnocení se toto optaření netýká. Uplatnění mimořádných odpisů je možné nikoliv povinné. 

Zpět

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.