& AP SERVIS Janovec s.r.o.

Termín podání oznámení o osvobozených příjmech

10.02.2022 09:42

Oznámení o osvobozených příjmech Finanční správa upozorňuje na blížící se termín pro podání oznámení o osvobozených příjmech. Oznámení je povinna podat osoba, která obdrží příjem osvobozený od daně z příjmů fyzických osob vyšší než 5 mil. Kč (každý příjem se posuzuje jednotlivě). 

Toto upozornění se týká i osob postižených tornádem, kterým mohou plynout osvobozené příjmy přesahující uvedenou částku, a to např. ve formě plnění z pojištění majetku, dotace z veřejného rozpočtu, příjmu z veřejné sbírky nebo daru. 

Oznámení se podává místně příslušnému správci daně do konce lhůty pro podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období, ve kterém k obdržení příjmu došlo. V případě, že poplatník nepodá oznámení o osvobozených příjmech, k jehož podání byl povinen, vzniká mu povinnost uhradit pokutu, která může v závislosti na okolnostech činit až 15 % z částky neoznámeného příjmu. K podání oznámení lze využít nepovinný tiskopis zveřejněný na webových stránkách Finanční správy

Zpět

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.