& AP SERVIS Janovec s.r.o.

Výklad pojmu "Bytové potřeby"

18.08.2009 11:35

 

Pokyn D - 324

 

Výklad pojmu „bytové potřeby“ pro účely uplatnění úroků z úvěrů jako nezdanitelné části základu daně z příjmů fyzických osob  (§15 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů).

Ministerstvo financí vědomo si skutečnosti, že při aplikaci bytové potřeby uvedené v ustanovení § 15 odst. 3 písm. h) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“), mohou vznikat určité interpretační potíže, sděluje následující:
Smyslem a cílem právní úpravy daní z příjmů je zvýhodnit takové fyzické osoby,   které uspokojují svou potřebu bydlení způsoby uvedenými v § 15 odst. 3 písm. a) až g) zákona o daních z příjmů, přičemž způsob úvěrového financování by neměl být podstatný.
S ohledem na smysl a cíl právní úpravy daňových úlev  na bytové potřeby lze za bytovou potřebu považovat  i splácení  úvěrů na splacení  následných  hypotéčních  úvěrů     či úvěrů  ze stavebního spoření,  kterými byly refinancovány předchozí úvěry na finacování   bytových  potřeb podle § 15 odst. 3 písm. a) až h) zákona o daních z příjmů.

Mgr. Peter Chrenko, v.r.
náměstek ministra financí

Č.j. 39/62 250/2009-392
 

 
Zpět

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.