& AP SERVIS Janovec s.r.o.

Otázky a odpovědi

Podnikání mám jako vedlejší činnost, jsem student, v srpnu jsem se stál plátcem DPH, před 14 dny jsem si koupil auto, které si chci napsat do podnikání a potřeboval bych pár rad. Fakturu od auta mám na IČO/DIČ takže s odpisem DPH by snad neměl být problém.


1) Máte doporučení, jestli si můžu do podnikání vložit celých 100% nebo jen nějakou část aby to finanční úřad nepopudilo? Berou to tak, že auto dnes musí mít každý a neměl by to být problém a nebo to je věc, která může vyvolat kontrolu?

2) Nevadilo by úřednicím na finančním úřadě, že mám podnikání jako vedlejší činnost nicméně auto uvedu jen čistě pro podnikání? (doma máme ještě jedno, takže říct, že občasný výlet používám rodinné auto by snad neměl být velký problém…)

3) Jak je to silniční daní? Nikde jsem nenašel, jak a do kdy se k ní mám přihlásit. To samé výpočet silniční daně (oficiální, ne kalkulačky dostupné na internetu). Přiznání k silniční dani jsem našel, že se potom podává do konce ledna a není problém ji zaplatit na rok dopředu.

4) Je nutné vést knihu jízd? (v souvislosti s otázkou 4) a 5))

5) Můžu si odepsat DPH z benzínu, oprav, provozních nákladů? A jak je to v souvislosti s vedením knihy jízd?

Někde jsem četl, že když na auto z pohledu daně z příjmů využiju paušál myslím 5000Kč měsíčně, můžu si z pohledu DPH odepsat částku DPH při nákupu a když nebudu nárokovat odpočet DPH z benzínu a dalších věcí, tak knihu jízd vést nemusím. Nicméně k těmto informacím ve stylu „Jedna Jirka na internetu psal…“ moc velkou důvěru nemám, proto bych rád věděl, jestli to lze takto provést i ve skutečnosti.

Dobrý den, pokud ustojíte v klidu tvrzení, že si auto kupujete pouze pro podnikání a soukromé cesty řešíte druhým vozem v rodině, klidně si 100% nárokujte. Samozřejmě můžete hned na začátku odhadem stanovit, že např. 20% jízd bude soukromého charakteru, pak si DPH odečtete jen v poměrné výši.
Tak jako tak si uplatněním odpočtu DPH na sebe ukládáte povinnost vést knihu jízd. V ní musíte evidovat kdy odkud kam a proč jste jel, evidovat musíte služebně ujeté km včetně důvodu cesty (pokud se rozhodnete pokrátit odpočet, tak část cest bude vykázána jako soukromá. Tam se uvádí jen km).
Ve shodném poměru pak krátíte i odpočet DPH za PHM a opravy, náhradní díly a podobně.
K 31.12. pak musíte inventurovat počet km ujetý za rok a poměr soukromých a služebních. Pokud se zjištěný poměr odchyluje od odpočtu na začátku o více než 10%, pak musíte nároky uplatněné během roku přepočítat a DPH doodvést. Pokud by vyšlo, že naopak nárok na odpočet měl být vyšší (např. z výchozího odpočtu 80% se počet pracovních cest vyhoupl na 92%) můžete a nemusíte si DPH nechat vrátit. Takto do odvedené či do nárokované DPH je daňovým výdajem či příjmem v okamžiku vrácení na účet (v termínu pro podání daňového přiznání).
Co se týče odpočtu za nákup vozidla, ten se bude poprvé přepočítávat v roce následujícím od roku pořízení (auto nakoupené v r.2014 se bude řešit v přiznání za prosinec 2015).
 
Nárok na paušální výdaj 5.000 Kč měsíčně (100% použití pro podnikání) nebo 4.000 měsíčně (použití pro soukr. i prac.) můžete využívat. Ale pouze pokud se vzdáte nároku na odpočet DPH jak z pořizovací ceny vozidla, tak PHM, oprav a jiných nákladů nemusíte vést žádnou evidenci, žádnou knihu jízd. Do nákladů si dáte paušál na pohonné hmoty 5000, uplatníte veškeré výdaje na opravy a údržbu v ceně včetně DPH a roční odpis hodnoty vozidla. Auto se odepisuje 5 let rovnoměrně nebo zrychleně (odepisování upravuje zákon o dani z příjmů).
 
Silniční daň u osobního vozidla nemusíte řešit, vozidla kategorie M nespadají do předmětu této daně.

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.